Category Education

Еко Работилница TRASH TO ART

ЕКО Работилница – TRASH TO ART ЕКО ЛАБ и Џифони Македонија организираа еко работилница TRASH TO ART која беше отворена за сите ученици кои се грижат за животната средина и со рециклирање на отпадот сакаат да создадат нови дела или…